‘Wij gaan voor een vitaal en verbonden Burgum’

Er is eigenlijk niks mis met Burgum. Maar moet je wachten tot iets misgaat voordat je actie onderneemt? Burgum2040 vindt van niet. ,,We zijn trots op Burgum, het is een vitaal en divers dorp. Wat we missen is een termijnvisie en echte verbinding. Bestaande ideeën en plannen willen we bij elkaar brengen.”

Lees verder onder de foto.

Kees Noppert en Anco van der Vliet representeren voor dit gesprek de zevenkoppige groep, verder bestaande uit Sjoerd van Dekken, Jaap van Bruggen, Simon Soet, Age Kramer en Nynke Sibma. Uit een aantal brainstormsessies kwam al een inspiratieplaat met een mogelijk toekomstplan voor Burgum. De plaat is bedoeld om met belanghebbenden voort te borduren op hoe het dorp nog beter en mooier gemaakt kan worden.

Concreet maken
,,Inmiddels hebben we een plan met tien speerpunten. Die toetsen we in gesprekken met de gemeente, dorpsbelangen, ondernemersclubs, verenigingen en professionals: noem maar op. Klopt het wat wij zien, spelen er nog andere zaken? Waren er in het verleden plannen die toen niet door konden gaan, maar nu wellicht wel? In die fase zitten we: concreet maken wat we op korte en langere termijn voor Burgum kunnen doen, op het gebied van wonen, water en ontmoeten.”

Speerpunten
Het is geen vriendenclubje dat Burgum richting de toekomst wil duwen: de leden hebben diverse achtergronden en netwerken. ,,Ieder lid is verantwoordelijk voor één of meer speerpunten. Eind 2022 kregen we subsidie van het Iepen Mienskipsfûns om er professioneel mee aan de

slag te gaan.” Van der Vliet werkt een paar uren per week betaald aan de plannen. ,,Het is nu vooral belangrijk om met verschillende clubs om tafel te gaan. Wie gaat met welk idee aan de slag? Wat doen we met bestaande plannen?”

Blijvende verbinding
Noppert en Van der Vliet vertellen dat in Burgum veel ideeën leven, maar dat die vaak versnipperd zijn. ,,Wij vinden niet opnieuw het wiel uit, maar zoeken uitdrukkelijk de verbinding. De kunst is om over het eigen belang heen te kijken en ervoor te zorgen dat Burgum toekomstbestendig wordt, ook voor volgende generaties. Een actief verenigingsleven, een levendige winkelkern, aansprekende evenementen: dat zijn factoren waarmee je mensen blijvend aan het dorp kunt verbinden.”

Maatschappelijke impuls
Ze benadrukken: ,,Burgum is de zesde kern van Friesland als het gaat om consumentenuitgaven, en de elfde qua aantal inwoners. Dat is niet zomaar iets. Burgum is heel divers, maar wat is nu eigenlijk onze identiteit? Als we dat kunnen omschrijven, kunnen we plannen toetsen aan het brede belang: past dit bij Burgum of niet?” Burgum2040 richt zich vooral op maatschappelijke impulsen. ,,Jong en oud met

elkaar in ontmoeting brengen bijvoorbeeld. Als je je op welzijn richt, komt de welvaart vanzelf.”

Naar het water
Onder andere meer recreatie in en om het dorp moet voor meer welzijn zorgen. Een concreet plan daarvoor is een pontje laten varen naar Klein Zwitserland. ,,Dit plan ging eerder door geldgebrek niet door. Nadat de initiatiefnemers bij ons kwamen, hebben wij een pleidooi gehouden bij de gemeente. Inmiddels is er geld voor vrijgemaakt door de gemeente. We brengen Burgum naar het water toe en het water naar Burgum! Hierbij past ook het idee om de Jachthaven uit te breiden richting het centrum.”

Geen haast
Dat de eerste marathon op natuurijs eind 2022 in Burgum werd verreden, vindt de groep een prachtig voorbeeld van een evenement dat echt bij Burgum past. ,,Het lijkt alsof dit in een paar dagen stond, maar er ging jaren aan voorbereiding vooraf. Zo staan wij er ook in: we hebben geen haast, maar willen wel wat bereiken.”
De inspiratieplaat met een mogelijk toekomstplan voor Burgum. Meer info op: www.burgum2040.nl.