Aan: Gemeenteraad van Tytsjerksteradiel

Betreft: Burgerinitiatief “Versneld, creatief op zoek naar betaalbare woonruimte voor starters in Burgum”

Datum: 25 januari 2024

Geachte leden van de gemeenteraad,

Wij vragen uw aandacht en actieve steun voor een urgent thema dat grote impact heeft op een aanzienlijk deel van onze jongere dorpsgenoten. Dit vraagstuk dreigt op termijn zelfs uit te groeien tot een probleem dat ons hele dorp treft. Het probleem is dat de jongeren geen passende en betaalbare woonruimte kunnen vinden. Wij willen dit veranderen.

Lees meer door op onderstaande afbeeldingen te klikken.